benzin göstergesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Benzinle çalışan motorlu araçlarda benzinin düzeyini gösteren alet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-zin gös-ter-ge-si