benzetebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Benzetme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

Örnek / Cümle; "Oyuncakları olmayan çocuk, her şeyi oyuncağa benzetebilir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Benzetme becerisi bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-ze-te-bil-mek