ne demek?

Benimseme ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Eğer bugün biz de onlar gibi çağımızın medeniyet şartlarını benimseyebilir ve yaratıcı olabilirsek dünyada hür ve müstakil bir millet hâlinde yaşayabiliriz."

Hecelenişi / Hecelemesi;

be-nim-se-ye-bil-mek


Benimseme gücü bulunmak