benimseyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Benimseme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Benimseme gücü bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-nim-se-ye-bil-mek