benekli köpek balığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kara benekli, küçük boyda bir cins köpek balığı "(Scylliorhinus canicula)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-nek-li kö-pek ba-lı-ğı