belirtke ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, amblem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir konu hakkındaki açıklayıcı bilgilerin tümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Gösterge. "(Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "belirtke tablosu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
be-lirt-ke