belediye reisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belediye başkanı. "(Belediye teşkilatını yöneten kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-le-di-ye re-isi