beher ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Her bir.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça beher

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Beherglas. "(Silindir biçiminde cam deney çubuğu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya, Almanca Becher"


Hecelenişi / Hecelemesi;
be-her