bayatiaraban ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Araban ve bayati makamlarından oluşturulan bir birleşik makam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Farsça bayāt + Arapça -ī + Arapça ʿarabān


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ya-ti-ara-ban