batmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İflas etmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kirlenmek

İlişkili birleşik kelimeler; "bata çıka" "batçık" "battıçıktı" "gün batımı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bat-mak