ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçekleri, ileriyi ve uzağı görememe; sağgörüsüzlük

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-si-ret-siz-lik