barhana ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kafile, küçük kervan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

kelimesinin kökeni; Farsça bār + ḫāne

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Göç eşyası, ev eşyası


Hecelenişi / Hecelemesi;
bar-ha-na