banyo kazanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Banyoyu ve suyu ısıtmak için yapılan özel kazan veya ısıtma aleti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ban-yo ka-za-nı