baldırgan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baldıran

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Şeytantersi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal-dır-gan