balçak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kabza. "(Silah, kılıç vb. şeylerde tutulacak yer)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kabzanın demir siperi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal-çak