ne demek?

Bahsolunmak işi

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"İçinde Urum Kağan adı altında Rumlardan yani Romalılardan bahsolunması, keza Uruz ve Saklap adı ile Rus ve İslavların zikredilmesi bu destan parçasının dahi epeyce değişikliklere uğradığını gösteriyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bah-so-lun-ma