badya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağzı geniş, yayvan, büyükçe su kabı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rumca badya

Örnek / Cümle; "Bir badya balık tutmuş."


Hecelenişi / Hecelemesi;
bad-ya