babayani ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gösterişi ve özentisi olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Türkçe baba + Farsça -āne


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ba-ya-ni