baba adam ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşlı, ağırbaşlı, iyi yürekli, olgun adam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ba a-dam