ne demek?

Yaşlı, ağırbaşlı, iyi yürekli, olgun adam

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim mecaz

Kullanımı;

"Çok da baba adam ha, geçende bizim ustaya bir çığırdı işçiyi hoş tutmuyorsun diye."

Hecelenişi / Hecelemesi;

baba adam