baştarda ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Osmanlı donanmasında yer alan kadırga cinsinden bir savaş gemisi türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; İtalyanca bastarda


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-tar-da