başkâtiplik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkâtip olma durumu, başyazmanlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkâtibin yaptığı iş, başyazmanlık


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-kâ-tip-lik