başhemşire ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağlık kuruluşlarında hemşirelik hizmetlerinin en üst düzeyde sunulması için hizmetlerin düzenlenmesinden, yürütülmesinden, denetlenmesinden sorumlu yönetici hemşire

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe baş + Farsça hemşīre


Hecelenişi / Hecelemesi;
baş-hem-şi-re