bağlaç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

İlişkili birleşik kelimeler; "bağlaç grubu" "bağlaç öbeği" "tekrarlı bağlaç"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bağ-laç