bütünler açı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ölçülerinin toplamını 180 dereceye çıkaran açılardan her biri, bütey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-tün-ler açı