bütün çıplaklığıyla ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hiçbir şey saklamaksızın, olduğu gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-tün çıp-lak-lı-ğıy-la