bütçe yılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bütçenin uygulanmaya başladığı günden ertesi yıl aynı güne kadar geçen süre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
büt-çe yı-lı