azmettirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir suçu veya herhangi bir işi kesinlikle yapmasına karar verdirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿazm + Türkçe ettirmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
az-met-tir-mek