ne demek?

Bir işi yapmak için kararlılıkla gayret etmek, bir işte azim göstermek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-eFiil

Kökeni;

"Arapça ʿazm + Türkçe etmek"

Kullanımı;

"En azından yirmi beş yıl daha yaşamaya azmettim."

Hecelenişi / Hecelemesi;

az-met-mek


Bir yere gitmek için hareket etmek

Tipi / Türü;

eskimiş

Köken (Etimoloji) bilgisi: