azmetmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işteki engelleri yenmeye karar vermiş olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿazm + Türkçe etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
az-met-mek