ne demek?

Bir nehir veya dereden taşıp biriken küçük su birikintisi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ağızlardan

Hecelenişi / Hecelemesi;

az-mak

Bir nehir veya dereden ayrılan kol

Kullanımı;

"Azmak kenarında bahçeli taş bir binada hizmet veren mekân sade ve özenli bir dekorasyona sahip."

► bataklık

azmak (2)

Taşkınlıkta ileri gitmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Kullanımı;

"Çocuklar azdı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

az-mak

Deniz, ırmak vb. kabarmak, taşmak

Kullanımı;

"Deniz azdı."

Yara, hastalık etkili, tehlikeli duruma gelmek

Kullanımı;

"Bazılarının bronşiti, bazılarının romatizması azmış."

Cinsel duyguları artmak

Çamaşır artık ağartılamaz duruma gelmek

Hayvanlar iki ayrı ırktan doğmak

Tipi / Türü;

-den

Kullanımı;

"Katır, atla eşekten azmış bir hayvandır."

Bitkiler aşırı büyümek

Köken (Etimoloji) bilgisi: