azlolunmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görevinden alınmak, görevinden çıkarılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿazl + Türkçe olunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
az-lo-lun-mak