azimet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gidiş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿazīmet


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-zi-met