ne demek?

Gelişmesi gecikmiş olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

az ge-liş-miş

Eğitim düzeyi düşük kalmış, üretimi genellikle ilkel tarıma dayanan, doğal kaynaklarını gereğince değerlendiremeyen (ülke, toplum); geri kalmış

Kullanımı;

"Bizimki gibi, az gelişmiş denen bir ülkede bile kitap, gazete, radyo daha şimdiden çok kişiyi yıldırıyor."