az gelişmiş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelişmesi gecikmiş olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğitim düzeyi düşük kalmış, üretimi genellikle ilkel tarıma dayanan, doğal kaynaklarını gereğince değerlendiremeyen "(ülke)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
az ge-liş-miş