azımsamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, az görmek, az bulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-zım-sa-mak