ne demek?

Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, az görmek, az bulmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Hasan Efendi azımsadı bu parayı, az surat astı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

azım-sa-mak


Köken (Etimoloji) bilgisi: