aymak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendine gelmek, aklı başına gelmek, ayılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçeği anlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ay-mak