ayazlandırılmış rakı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnanışa göre sıtma tedavisinde kullanılmak üzere rakının açılarak açık havada bekletilmiş biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yaz-lan-dı-rıl-mış ra-kı