ayan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli, açık.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿiyān

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İleri gelenler. "(âyan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş, Arapça aʿyān (çokluk)"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Senato üyeleri. "(âyan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş, Arapça aʿyān (çokluk)"

İlişkili birleşik kelimeler; "ayan beyan"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yan