ayak hatası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hentbolda top sürerken veya taç atışında yanlış adım atmak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yak ha-ta-sı