ayırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bölmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

Örnek / Cümle; "Ekmeği ortadan ikiye ayırdı."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -den"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yeri bir engelle bölmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirinden uzaklaştırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-den"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Seçmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -den"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, -den"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Farklı davranmak, fark gözetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, -den"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şey veya yeri, bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-yır-mak