ne demek?

Avlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Körfezde gözcülük vazifesini yapan bir düşman gemisi hareketimizi sezse, bizi pek güzel avlayabilir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

av-la-ya-bil-mek


Avlama becerisi bulunmak