atonal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeni bir bestecilik çığırına göre, ton ve makam temeline bağlı kalmadan oluşturulan "(beste)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,müzik"

kelimesinin kökeni; Fransızca atonal


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-to-nal