atlas çiçeği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-las çi-çe-ği