atlar tepişir arada eşekler ezilir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür` anlamında kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "kaba konuşmada"


Hecelenişi / Hecelemesi;
at-lar te-pi-şir ara-da eşek-ler ezi-lir