ne demek?

Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk); pederşahi, patriarkal

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat toplum bilimi

Kullanımı;

"… ataerkillik, bütün bir sosyal düzenin veya aile dışında bir kurumun yapılanmasını anlatan bir tahakküm tarzıdır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ata-er-kil


Köken (Etimoloji) bilgisi: