askerce ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asker gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Askere yakışır bir biçimde, askercesine.

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ker-ce