asker ocağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Askerlik ödevinin yapıldığı kışla, ordugâh, tahkimli bölge, gemi, tersane vb. hizmet yerleri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,askerlik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ker o-ca-ğı