asker hastanesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sadece er ve eratın tedavi gördüğü sağlık kuruluşu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
as-ker has-ta-ne-si