asitölçer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-si-töl-çer