asilzade ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Soylu

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça aṣīl + Farsça zāde


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-sil-za-de