ne demek?

Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca archéoptéryx"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ar-ke-op-te-ri-ks

Köken (Etimoloji) bilgisi: