aralık oyunu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki perde arasında yapılan koro, bale, monolog vb. eğlendirici oyun

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tiyatro"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ra-lık o-yu-nu