aralık korozyonu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dar bir çelik veya çatlak çevresinde veya bunların içerisinde ortaya çıkan bir paslanma türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ra-lık ko-roz-yo-nu